Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 MEB BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME

  Invited Speaker

  Burdur, Turkey

 • 2019 2023 EĞİTİM VİZYONU VE BİGEPSustainable Development

  Invited Speaker

  Burdur, Turkey

 • 2018 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları KongresiSustainable Development

  Invited Speaker

  Balıkesir, Turkey

 • 2018 ICITS 2018

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2018 IBAD,

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri. 11th International Computer InstructionalTechnologies Symposium (ICITS 2017)

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2017 Cyber Crime Awareness in Young Brains: The Case of Erzurum. II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU,Sustainable Development

  Attendee

  Iğdır, Turkey

 • 2017 Matematik Öğretimi İçin E-İçerik Geliştirme Uygulamaları ve İyi Örnekler. Eğitimde FATİH ProjesiEğitim Teknolojileri Zirvesi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2017 Matematik Öğretiminde Stem Uygulamaları. Uluslararası 2. Eğitim Teknolojileri Zirvesi (UETS)Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Addie Modeli ile Ortaokul öğrencilerine Yönelik Bilgisayar Destekli Matematik Etkinlikleri. İNTAG

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2017 The Evaluation of the Cognitive Learning Process of the Renewed Bloom Taxonomy Using a Web Based Expert System. 17th International Educational Technology Conference (IETC-2017)

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2016 Tam Öğrenmeye Dayalı Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Uygun Web Tabanlı Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi. ITTES

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 2016 3 Boyutlu Öğrenme Materyallerinin Geliştirilmesinde Kullanılabilirlik Çalışması. ITTES 2016

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 2016 Oyun Tabanlı Biçimlendirici Değerlendirme Etkinliklerinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Dersine Yönelik Motivasyonuna Etkisi. EJER

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Matematik Öğretiminde E-çalışma Yapraklar. ICITS 2016

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2016 Öğretim Tasarımı Dersinin Harmanlanmış Proje Tabanlı ve İşbirliğine Dayalı işlenmesi. EJER

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2016 Teknoloji Destekli Öğretim Sürecinin Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Algıları. ICITS 2016Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2013 “Investigation Of Academic Performance Of E-Learning Environments With Data Mining” International Conference on Information and Social Science September, Nagoya, Japan

  Attendee

  Nagoya, Japan

 • 2013 “Matematica Yazılımı ile Matematik Öğretmenleri için E-Ders Materyali Hazırlama”, (Çalıştay), 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium,

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2012 CYICER, “The Effect Of Mathematica On Primary Students’ Percepions Of Properties of Three - Dimensional Geometric Objects”,

  Attendee

  Lefkoşa, Cyprus (Kktc)

 • 2012 “Benchmarking Application and Measuring Financial Performances Of Tourism Enterprises By Using Data Envelopment Analysis Method Which Are Traded In ISE” 1st International Symposium on Accountinf and Finance, ISAF

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 2012 Cyprus International Conference on Educational Research,

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2010 10. Ekonomteri ve İstatistik Sempozyumu,

  Attendee

  Turkey

 • 2010 "Proceedings Of International Conference On Society And Information Technologies,

  Attendee

  Florida, United States Of America

 • 2010 Konferans, “Mathematica 7 İle Matematiğin Keşfi”,

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2008 Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2008 17th Statistics Research Symposium,

  Attendee

  --Seçiniz--, Turkey

 • 1993 Türk Matematik Derneği V. Uluslararası Matematik Sempozyumu 1993, K.K.T.C.

  Attendee

  Lefkoşa, Cyprus (Kktc)

 • 1992 Türk Matematik Derneği IV. Ulusal Matematik Sempozyumu 1992, Adapazarı.

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 1991 Türk Matematik Derneği III. Ulusal Matematik Sempozyumu 1991, Hatay.

  Attendee

  Hatay, Turkey

 • 1990 Türk Matematik Derneği II. Ulusal Matematik Sempozyumu 1990, Van.

  Attendee

  Van, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 32

h-index (WOS): 1