Education Information

Education Information

 • 1986 - 1990 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Kömürün flotasyonu, köpük yapıcı maddeleri adsorpsiyonu ve sulu süspansiyonlarının hazırlanması

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Kimya

 • 1986 Postgraduate

  Erzurum bölgesi kömürlerinin hidrojen peroksit ile kükürtten ayrılması

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English