Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  XIII-XV. Yüzyıllarda Karadeniz'de Ceneviz Ticaret Kolonileri ve Ticaret

  Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

 • 2016 Postgraduate

  XIII-XV. Yüzyıllarda Ordu'nun Tarihî Coğrafyası

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Ortaçağ Tarihi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi