Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Genetic Polymorphism of Leptin, Ghreline and Insulin Like Growth Factor-1 (Igf-1) Genes Beef Cattle Raised in Turkey

International Conferance on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.928

Dünya AB Batı Asya ve Türkiye Hayvan Varlığındaki değişimler

Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi (Kongre Açılış Tebliği) 11-13 Eylül Isparta, Isparta, Turkey, 12 - 15 September 2012

Türkiye sığır ıslahı stratejisi

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, vol.1, pp.695-706

İvesi x Morkaraman Melezi Koyunların Verim Özellikleri

Hayvancılık Sempozyumu.5-7 Mayıs TOKAT, Tokat, Turkey, 5 - 07 May 1992

Sığırlarda döl veriminin denetiminde yeni biyokimyasal ve biyoteknolojik metodlar

Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Sempozyumu, 8-9 Ocak 1992. Tekirdağ., Tekirdağ, Turkey, 8 - 09 January 1992

Books & Book Chapters

Varyans Analizi

in: İstatistiğe Giriş 2, Prof.Dr Ömer AKBULUT, Editor, TÜBİTAK Bilim Ve Toplum Kitaplar Müd., 2016

Hipotez testleri

in: İstatistiğe Giriş2, Prof: Dr. Ömer AKBULUT , Editor, TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Kitaplar Müd., 2016

Ki-Kare Çözümlemesi

in: İstatistiğe Giriş 2, Prof. Dr. Ömer AKBULUT, Editor, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Kitaplar Müd., 2016

İstatistiksel Tahmin Süreci ve Örneklem Dağılımları

in: İstatistiğe Giriş 2, Prof. Dr. Ömer AKBULUT, Editor, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Kitaplar Müd., Ankara, 2016

Korelasyon ve Regresyon

in: İstattistiğe Giriş 2, Prof.dr. Ömer AKBULUT, Editor, Tübitak Bilm ve Toplum Kitaplar Müd., 2016

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

85

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

121

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals