Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çok Kriterli KararVerme Teknikleri ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.4, pp.1351-1375, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

CO2 Salınımı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.1297-1310, 2017 (Other Refereed National Journals)

Forecasting Turkey’s Credit Ratings with Multivariate Grey Model and Grey Relational Analysis

Journal of Quantitative Economics, vol.15, pp.583-610, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gri İlişkisel Analizi Yöntemi ile Tedarikçi Değerlendirme Uygulaması

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.225-246, 2017 (Other Refereed National Journals)

Forecasting of Turkey’s Sectoral Energy Demand by Using FuzzyGrey Regression Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY, vol.7, pp.67-77, 2017 (Other Refereed National Journals)

Housing Demand in Turkey Application of Grey Forecasting Model

Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.7, pp.52-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluationof Determinants on Number of Various Information Equipment at Households in Turkey

International Journal of Business, Humanities and Technology, vol.5, pp.24-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Affectıng Motıves for Housıng Demand: The Case of a Turkısh Provınce

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, vol.9, pp.70-86, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Factors Affecting Motives for Housing Demand The Case of a Turkish Province

Theoretical And Empirical Researches In Urban Management, vol.9, no.3, pp.70-86, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Predictors of college students’ willingness to use social network services: The case of two turkish universities

Campus-Wide Information Systems, vol.31, no.5, pp.304-318, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Determinants of housing demand in the Erzurum province, Turkey

International Journal of Housing Markets and Analysis, vol.7, no.4, pp.586-602, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İstatistik Derslerinin İşletme Bölümü Müfredatındaki DerslerleEtkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.513-527, 2012 (Other Refereed National Journals)

İstatistik Dersinin İşletme Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der, vol.16, no.1, pp.513-527, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determinants of Transportation Expenditures: The Case of Turkish Household

7th International Conference on Business and Economics Studies , Erzurum, Turkey, 4 - 05 September 2021, pp.1-2

Türkiye’nin Enerji Kaynaklarının Seçiminde Etkili Olan KriterlerinDeğerlendirilmesi ve Kaynak Seçimi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 5 - 07 October 2017

Türkiye nin Kredi Notlarının Çok Değişkenli Gri Model ve Gri İlişkisel Anali ile Tahmini

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 May 2016

Türkiye nin Sektörel Enerji Talebinin Fuzzu Grey Regression Model ile Tahmini

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 May 2016

Hanelerde Bulunan Bilişim Ekipmanları Sayısını Etkileyen Faktörlerin Poisson Regresyon Modeliyle Araştırılması

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.658-666

Forecasting Oil Consumption in Turkey through Fuzzy Regression Method

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

An investigation of postgraduate students satisfaction with the quality of services at a Turkish university

6th Annual Convention of Eurasian Silk Road Universities Consortium (ESRUC), Kazablanka, Morocco, 1 - 04 April 2015

Forecast of Individual Pension System Indicators Using the Grey Theory

9th International Statistics Day Symposium, 10 - 14 May 2014

Doğrusal Karma Tamsayılı Programlama ile Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.190 Sustainable Development

İMKB de İşlem Sırası Kapanan Firma Sayısı ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkiye Alternatif Bir Bakış

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Konut Talebinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Erzurum İl Merkezi nde Bir Saha Araştırması

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.123

Multinominal Logit Model Yardımıyla Konut Talep Etme Gerekçeleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 26 May 2012, pp.120

İstatistik Dersinin İşletme Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.69

Books & Book Chapters