Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği, Turkey

 • 2010 - 2015 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  ZAYIF KAYALARDA TBM İLE KAZILAN TÜNELLERİN 3-BOYUTLU SAYISAL MODELLEMESİ

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Abd

 • 2013 Postgraduate

  Mermer Blok Kalitesinin Ultrasonik Yöntemle Belirlenmesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Abd

Foreign Languages

 • A2 Elementary English