Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Mermer Ocağında Enerji Nakil Hattı Projesi ve Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.717-732

Uzaktan Kontrol Sisteminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Kullanılabilirliği

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.573-582

Mermer Ocaklarında Enerji Nakil Hattı Projelerinin Hazırlanması ve Örnek Bir Uygulama

6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VETEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.131-142

Bir Mermer Ocağında Simülasyon Destekli Performans Analizi

6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VETEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.283-290

Yerüstü Maden Ocaklarında Uzaktan Kontrol Sisteminin Önemi

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.500-505

Basamak Patlatmasında Kullanılmak Üzere Geliştirilen Bir Android Uygulaması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.171-179

Developing a Computer Software and an Android Application For Bench Blasting

6th International Conference on Computer Applications in the Mineals Industries (CAMI 2016), İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.1-7

Granit Numunelerin Yüksek Sıcaklıklarda Fiziko Mekanik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.750-756

Mermer Bej ve Traverten Bloklarında Plaka Veriminin Ultrasonik Ölçümlerle Analizi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.790-795

Rekültivasyon İçin Tasviye Aşamasında Patlatmanın Önemi

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.255-261

Bir Atıksu Tünelinde TBM Kaynaklı Yeryüzü Titreşimlerinin Ölçümü ve Analizi

3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.103-108

Patlatmalarda Gecikmeli Ateşlemenin İşçi Güvenliği Açısından Önemi ve Doğru Gecikme Zamanı Tasarımı

Maden İşletmelerinde İşci Sağlığı ve İş güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 21 - 22 November 2013, pp.313-318

Alçı Sıkılama Yöntemi ve Çevresel Etkileri

VII. Delme - Patlatma Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.191-198

Geophysical methods used in mines exploration

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.2175-2181 identifier