Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Estimation of radial deformations around circular tunnels in weak rock masses through numerical modelling

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, vol.123, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality assessment of natural stone blocks by an ultrasonic method

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.75, no.3, pp.959-966, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A new software developed for use in the creation of well control form

International Journal of Earth Sceiences Knowledge and Apllcations , vol.1, no.1, pp.6-13, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zayıf Kaya Kütlesinde Açılan Dairesel Kesitli Bir Tünelde Radyal Deformasyonların Sayısal Modelleme ile Analizi

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.23, pp.66-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Mermer Ocağında Enerji Nakil Hattı Projesi ve Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.717-732

Uzaktan Kontrol Sisteminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Kullanılabilirliği

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.573-582

Mermer Ocaklarında Enerji Nakil Hattı Projelerinin Hazırlanması ve Örnek Bir Uygulama

6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VETEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.131-142

Bir Mermer Ocağında Simülasyon Destekli Performans Analizi

6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VETEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.283-290

Yerüstü Maden Ocaklarında Uzaktan Kontrol Sisteminin Önemi

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.500-505

Basamak Patlatmasında Kullanılmak Üzere Geliştirilen Bir Android Uygulaması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.171-179

Developing a Computer Software and an Android Application For Bench Blasting

6th International Conference on Computer Applications in the Mineals Industries (CAMI 2016), İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.1-7

Granit Numunelerin Yüksek Sıcaklıklarda Fiziko Mekanik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.750-756

Mermer Bej ve Traverten Bloklarında Plaka Veriminin Ultrasonik Ölçümlerle Analizi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.790-795

Rekültivasyon İçin Tasviye Aşamasında Patlatmanın Önemi

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.255-261

Bir Atıksu Tünelinde TBM Kaynaklı Yeryüzü Titreşimlerinin Ölçümü ve Analizi

3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.103-108

Patlatmalarda Gecikmeli Ateşlemenin İşçi Güvenliği Açısından Önemi ve Doğru Gecikme Zamanı Tasarımı

Maden İşletmelerinde İşci Sağlığı ve İş güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 21 - 22 November 2013, pp.313-318

Alçı Sıkılama Yöntemi ve Çevresel Etkileri

VII. Delme - Patlatma Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.191-198

Geophysical methods used in mines exploration

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.2175-2181 identifier