Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Assessments of a Turkish Parliamentarian (Ali Riza Turel) on the Conference for European Economic Cooperation

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.14, no.27, pp.105-132, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE İTALYA İLİŞKİLERİ

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.108, pp.113-142, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE VE UKRAYNA İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI VE İLK YILLARI ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 1991 1994

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, vol.11, pp.39-60, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

1991 1995 YILLARI ARASI TÜRKİYE MOLDOVA İLİŞKİLERİ VE GAGAUZLAR

GAZİ TÜRKİYAT TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.87-104, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE ÇEKOSLOVAKYA İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, vol.9, pp.159-181, 2014 (Other Refereed National Journals)

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BEKLENMEYEN GELİŞME 23 AĞUSTOS 1939 TARİHLİ ALMAN RUS PAKTI

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, pp.241-263, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

LEONİD KUCHMA DÖNEMİ TÜRKİYE UKRAYNA İLİŞKİLERİ YAPICI ORTAKLIK

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, pp.171-195, 2014 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA KONSEYİ NİN KURULUŞU VE TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.7, pp.15-44, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA AVRUPA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM LOCARNO KONFERANSI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.307-340, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK KAYNAKLARI IŞIĞINDA SON AVUSTURYA MACARİSTAN İMPARATORU KARL IN İSTANBUL ZİYARETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.57-76, 2013 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA 28 OCAK 1924 TARİHİNDE İMZALANAN DOSTLUK ANTLAŞMASI İKAMET VE TİCARET MUKAVELELERİ

TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKS ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI, pp.532-557, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

ROMANYA NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDAN ÇEKİLİŞİ VE BÜKREŞ BARIŞ ANTLAŞMASI

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, pp.99-131, 2013 (Other Refereed National Journals)

TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ NİN PROGRAMI VE MECLİS İ MEBUSAN DAKİ MÜZAKERELERİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.261-280, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XIX YÜZYIL DÜNYA SİYASETİNDE KAFKASYA

100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI'NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 - 27 September 2014, vol.1, pp.55-74

AZERBAYCAN ESKİ DAHİLİYE NAZIRI BEHBUD HAN CEVANŞİR İN İSTANBUL DA ÖLDÜRÜLMESİ VE İNGİLİZ DİVAN I HARBİ NİN TUTUMU

1. ULUSLARARASI TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE BÜYÜK GÜÇLER SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2012, pp.759-765

Books & Book Chapters