Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rezin Simanların Diş Hekimliği'nde Araştırma Eğilimleri ile İlgili Bir Bibliyometrik Analiz

6. Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 September - 11 October 2022, pp.451

Polisaj ve Solüsyon Farklılıklarının Lityum Disilikat Cam Seramiklerin Renk Değişimine Etkisinin İncelenmesi

27. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.170-171

Farklı Bleaching ve Polisaj Prosedürlerinin LDC Seramiklerin Pürüzlülük ve Rengi Üzerine Etkisi

25. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 September 2021

Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Polieter Eter Keton-Akrilik Rezin Bağlantısı Üzerine Etkileri

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 25 - 26 September 2020

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Uzmanlığı Hakkındaki GörüşlerininDeğerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 September - 07 April 2019

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Anksiyete Seviyelerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018

Kompozit ve Lityum Disilikat Endokron Restorasyonlar: Olgu Sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018

Lityum Disilikat Seramiklerin Sertlik ve Dayanıklılıklarının Uygulanan Yüzey İşlemlerinden Sonra Değerlendirilmesi

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman/Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017

The Effect of Super-Bond CB and Self-Adhesive Dula-Cured Resin Cement on the Fracture Strength of Roots with Vertical Root Fracture

The 19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation and 18th IACDEIES PG Convention, India, 5 - 08 April 2017

The effect of super-bond C&B and self-adhesive dual-cured resin cement on the fracture strength of roots with vertical root fracture

19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation 18th IACDE & IES PG Convention, New Delhi, India, 5 - 08 April 2017

MMA TBB Dual cured rezin simanın dişlerdeki kırık direnci üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Halitozisin bir nedeni olarak hatalı protetik restorasyonlar

5. Uluslararası TPİD Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 18 - 20 March 2016

İki taraflı alt birinci büyük azı dişi eksikliğinin geçici hareketli protez ile tedavisi vaka raporu

5. Uluslararası TPİD Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 18 - 20 March 2016

Tam seramik materyallerin yüzey mikrosertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Restoratif materyallerin dentine bağlanmasında farklı yüzey işlemleri ve simanların etkisinin incelenmesi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Bir ve iki bileşenden oluşan geçici simanların dentine makaslama bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Effect of thermocycling on surface microhardness of all-ceramic materials

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Comparison of Shear Bond Strength of One Two Component Provisional Cements to Human Dentine

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Tam seramik materyallerin yüzey miklo sertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.177

Bond strength of soft lining material to polyamide denture material

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Evaluation the vickers hardness of different denture base materials

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Effect of different acidic agents on surface roughness of feldspathic porcelain

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Associatio, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

İki Farklı Rezin Simanın Mikrosızıntısına Farklı Yüzey Uygulamalarının Etkisi

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Antakya, Turkey, 12 - 15 April 2012