Scientific Activities

Jury Memberships

 • July 2018 Post Graduate

  Erzurum Teknik Üniversitesi

  Tez Savunması

 • July 2018 Post Graduate

  Erzurum Teknik Üniversitesi

  Tez Savunması

 • January 2018 Post Graduate

  Kars Kafkas Üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

 • June 2016 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi

  Tez Savunması

Activities in Scientific Journals

 • 2017 - Continues Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Committee Member

 • 2013 - 2015 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Editor

 • 2011 - 2013 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Editor

Scientific Refereeing

 • January 2019 Project Supported by Higher Education Institutions

 • January 2019 Project Supported by Higher Education Institutions

Scientific Consultations

 • 2014 - 2016 TRT

  Other

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey