Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Doğal (karanfil yağı) ve Sentetik (2-fenoksietanol) Anestezik Maddelerinin Gökkuşağı Alabalığı ve Kahverengi Alabalığın Kan Biyokimyası ve Hematolojik Parametreleri ile Bazı Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

 • 2003 Postgraduate

  Türkiye'de Gökkuşağı Alabalığı Konusunda 1998-2002 Döneminde Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English