Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  University of Tehran, Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Iran

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Yalova University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  مهاجرت اجباری از منظر زنان؛ مطالعه موردی زنان افغانستانی و سوری مقیم ایران و ترکیه

  University of Tehran, Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2015 Postgraduate

  Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununda rol oynayan temel parametrelerin analizi

  Yalova University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons

Foreign Languages

 • C1 Advanced English