Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VERİ GAZETECİLİĞİ VE ETİK: KOVİD-19 ÖRNEĞİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.58-59

DİJİTAL ORTAMDA ENFORMASYON İLETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR: İNTERNET HABER SİTELERİNDE GÜRÜLTÜ

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 29 January 2020, pp.116

Infographic News Design As Data Visualization Model: Analysis Of Infographic News Designs Related To ’Olive Branch Operation’

7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.107

Hastalığın Şova Dönüştürülmesi “Ağır Yaşamlar” ve “Ağır Yaşamlar Şimdi Ne Yapıyorlar?”

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.246-257

Ataerkil Kodlar Bağlamında Kadına ve Erkeğe Yönelik Şiddet Haberlerinin Karşılaştırılması

1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.786-798

Books & Book Chapters

Veri Gazeteciliği

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

İnfografik Haber Tasarımı

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler, İlyas KARABIYIK,M. Fatih SANSAR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-145, 2021

Dijitalleşen Dünyada Gözetim Toplumunu Anlamak: Kanıksama ve Kabul

in: Dijital Sosyoloji Çalışmaları, Aslıhan Zinderen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.47-69, 2021

Veri Gazeteciliğinin Önemi

in: Veri Gazeteciliği, Aslıhan Zinderen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.93-111, 2021

Dijital Çağda Habercilik

in: İletişimde Dijitalleşme, Serpil Kır Elitaş, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.151-166, 2021

Blog ve Mikrobloglar

in: SOSYAL MEDYA REHBERİ, Türker Elitaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.73-92, 2020

Veri Görselleştirme Örneği Olarak İnfografik Haber Tasarımı: ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na İlişkin İnfografik Haber Tasarımlarının İncelenmesi

in: Current Debates In Media Studies, Doğan, Evin Doğan, Emrah, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.101-114, 2018

Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları III

in: Gazeteciliğe Giriş, Temiztürk, Hakan, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.225-244, 2018

İnternet Haberciliği

in: Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Besim Yıldırım, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.217-235, 2018

Dijital Epistemoloji: Sanal Gerçeklik ve Bilginin Değişen Doğası

in: İletişim ve Kültür, Suat Gezgin, Tuğba Akdal, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.139-155, 2017