Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BEING A FEMALE JOURNALIST IN COMEDY MOVIES IN TURKISH CINEMA

7. ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2022, vol.1, no.1, pp.1

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA REKLAMLAR

3. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS , İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2022, vol.1, no.1, pp.478-489

KÜLTÜREL BİR MİRAS OLARAK TEKİRDAĞ MUTFAĞI

International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference, Malatya, Turkey, 16 - 18 September 2022, pp.465-466

DOĞRULUK VE HAKİKAT EKSENİNDE SOSYAL MEDYANIN HABER ÜRETİMİNDE HABER KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI

SOCRATES 5. ULUSLARARASI EĞİTİM, İŞLETME, İKTİSAT VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, TUNUS, 5 - 06 August 2022

SOSYAL MEDYA MECRALARINDAN INSTAGRAM’DA MAHREMİYET YİTİMİ

SOCRATES 5. ULUSLARARASI EĞİTİM, İŞLETME, İKTİSAT VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, TUNUS, 05 August 2022

İnternet haberciliğinde etik/ teknik sorunlar ve okur/izler kitlenin mağduriyeti

18th International Symposium Communication in the Millennium, Erzurum, Turkey, 26 October 2021

YEREL GAZETELERDEKİ SAĞLIK HABERLERİNİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN BİRARAŞTIRMA: ERZURUM YAZILI BASINI ÖRNEĞİNDE

ULUSLARARASI III. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ADANA, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.348-359

ÇOCUK İSTİSMARI KONULU HABERLERİN YAZILI BASINDA SUNUMU: POSTA GAZETESİ ÖRNEĞİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiUluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Van, Turkey, 19 - 20 October 2018 Sustainable Development

KIŞ TURİZMİNDE MARKA ŞEHİR OLABİLMEK: ERZURUM PALANDÖKEN ÖRNEĞİ

Paris II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Paris, France, 16 - 18 August 2018, vol.1, pp.47-67

ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE YAYIMLANAN YOKSULLUK İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ANALİZİ

AL FARABİ 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, vol.2, pp.146 Sustainable Development

İKDAM GAZETESİ’NİN TÜRK BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

AL FARABİ 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, vol.2, pp.145

NAMIK KEMAL’İN GAZETECİLİĞİ

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ADANA, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.339-347

YEREL GAZETELERDE EĞİTİM HABERLERİNİN SUNUMU: ERZURUM YEREL GAZETELERİ

EL RUHA II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 February 2018, pp.16

İNTERNET GAZETELERİNDE ZAYIFLAMAYA YÖNELİK SAĞLIK HABERLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.266-277

YEREL YAZILI BASININ DİJİTAL ORTAMDA KONUMLANDIRILMASI: ERZURUM YEREL BASINI ÖRNEĞİNDEN DİJİTAL ORTAMIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.178

Books & Book Chapters

Medyada Kadın Yoksulluğunun Temsili

in: A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları, Hasan Çiftçi,Hicran Özlem Ilgın, Editor, İksad Yayınevi, İstanbul, pp.161-184, 2022

Dijital Çağda Değişen Gazetecilik Pratiklerinin Avantajları

in: Dijital İletişim Fırsatlar ve Tehditler, Silsüpür, Özer, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.107-120, 2022

Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları II

in: Gazeteciliğe Giriş (Bölüm), Temiztürk Hakan, Editor, Atatürk Üniversitesi, 2019