Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Postgraduate

  Usak University, Instıtute Of Socıal Scıences, Geleneksel Türk Sanatları, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ataturk University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel El Sanatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  TOPKAPI SARAYI MÜZE VE KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN MAĞRİBİ EL YAZMASI KUR'AN-I KERİMLERİN TEZHİP SANATI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Geleneksel Türk Sanatları

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English