Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Bazı sifalı bitkilerin helicobacter pylori'nin in-vitro üremesi üzerine etkileri ve antioksidant özellikleri

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji-Genel Biyoloji

 • 1996 Postgraduate

  Erzurum piyasasından temin edilen beyaz ve civil peynirlerden listeria türlerinin izolasyon ve identifikasyonu üzerine arastırmalar

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji-Genel Biyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English