Prof.

Ahmet ÇELİK


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir Anabilim Dalı

Education Information

1991 - 1996

1991 - 1996

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

1989 - 1991

1989 - 1991

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

1983 - 1988

1983 - 1988

Undergraduate

Umm Al-Qura University, Külliye ed-Dava ve Usulüddin, Kısmud-Dava, Saudi Arabia

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Alusi'nin Ruhu'l-Meani İsimli Eserinde İşari Tefsir

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/İlahiyat

1991

1991

Postgraduate

Kur'an-ı Kerim ile Yeni Mana Kazanan Istılahların Cahiliye Döneminde Kullanılışları

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2003 - 2009

2003 - 2009

Associate Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1998 - 2004

1998 - 2004

Assistant Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1989 - 1998

1989 - 1998

Instructor

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Medeniyetleri Bölümü

Managerial Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2003 - 2006

2003 - 2006

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Kur’an’a Göre Ahiret İnancının Bireysel ve Toplumsal Yönü

ÇELİK A.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Kur’ân’da “Tevhid” Kavramının Semantik Alanları-2

ÇELİK A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, 2010 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Şi’â’nın Tefsir Anlayışı ve Ehl-i Sünnet Mezhebi ile Şia Mezhebi Arasında Yakınlaşma Çabaları

ÇELİK A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Kur’ân ve Sünnette Ortayol, Aşırılık Kavramları ve Müslümanların Günümüzdeki Durumu

ÇELİK A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Tarih Boyunca Kur’xxân’xxdan Yapılan İntihaller, Çalıntılar ve Eski Müseyleme İle Çağdaş Müseylemeler Arasında Bir kıyaslama

ÇELİK A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Yeni Bir Evanjelik Hıristiyan Taktiği: Uydurma Kur’xxân ”el-Furkânu’xxl-Hakk”

ÇELİK A.

Ekev Akademi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Âlûsî’xxnin Kur’xxân’xxın İ’xxcâzıyla İlgili Görüşleri

ÇELİK A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Birey ve Toplumun Islahı Açısından Kur’xxân Kıssaları

ÇELİK A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, pp.54-87, 2004 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Kur’ân’a göre Cehennem’de Kalmanın Semantik Tahlili Ekev Akademi Dergisi, Ankara, (2002)

ÇELİK A.

Ekev Akademi Dergisi,, pp.75-91, 2002 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Kur’ân’da “Tevhide” Delalet Eden Semantik Alanlar

ÇELİK A.

Ekev Akademi Dergisi, vol.3, pp.121-137, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

İmam- Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi

ÇELİK A.

İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminde Dil Becerisi, İstanbul, Turkey, 24 December 2011, vol.31, pp.181-185


Jury Memberships

December-2020

December 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ataturk University

August-2020

August 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ataturk University

June-2020

June 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Atatürk Üniversitesi

November-2017

November 2017

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - ÜAK