Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

 • 2010 Postgraduate

  Gebeliğin İstenme Durumunun Gebelerin Yaptığı Sağlık Uygulamalarına Etkisinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Online Omuz Distosisini Önleme ve Yönetimi Kursu

  Health&Medicine , Anadolu Ebeler Derneği