Education Information

Education Information

  • 2017 - Continues Doctorate

    Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

  • 2013 Postgraduate

    Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Türkçe Dilbilgisi) Çeviri Ve Tıpkıbasım.

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler , Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English