Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Acil Hekimlik

  • Undergraduate Ortopedi ve Travmatoloji

  • Undergraduate Kliniğe Giriş

  • Undergraduate Olgunlaşma Eğitimi

  • Undergraduate Küçük Hayvan Cerrahisi

  • Undergraduate Klinik II

  • Undergraduate Tanısal Görüntüleme

  • Undergraduate Genel Cerrahi