Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakiltesi, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Atom Ve Molekül Fiziği, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Bazı bileşiklerde foton çoğalma faktörünün saçılma açısı ve numune kalınlığı ile değişiminin incelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom Ve Molekül Fiziği

 • 2007 Postgraduate

  WDXRF spektroskopisi tekniğiyle normal, preeklemsi ve ölü doğumlardan alınan plasenta numunelerinin elemental analizleri

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik / Atom Ve Molekül Fiziği