Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmeliği Bilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygulamadaki Görünümüne Yönelik Değerlendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmeliği Bilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerindeki ve Güzel Sanatlar Liselerindeki Öğretim Elemanlarının ve Öğretmenlerin Müzik Eğitimcisinin Yetiştirilmesine Dair Görüş ve Düşüncelerinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English