Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Olağanüstü Dönemlerde Yerel Gazeteciliği: 1992 Erzincan Depremi, Doğu Gazetesi Ve Milenyum Çağına Doğru Çadırda Bir Gazetecilik Örneği

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), no.83, pp.1032-1052, 2022 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Millî Mücadele’nin Gür Sesi Albayrak Gazetesi’nin Köşe Yazıları Bağlamında İncelenmesi

Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-35, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Doğu’dan Yükselen Işık: Envar-ı Şarkiyye Vilayet Gazetesi

Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, vol.8, no.1, pp.35-62, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ticari Radyo Yayıncılığının Gelişimi

TRT Radyo Vizyon, no.26, pp.20-21, 2020 (Non-Refreed Journal)

Tematik Radyolarda Program İçeriklerini Etkileyen Faktörler

TRT Radyo Vizyon, no.32, pp.27-28, 2019 (Non-Refreed Journal)

Radyo Yayıncılığının Yapısal Dönüşümü: Kısa Bir Değerlendirme

TRT Radyo Vizyon, no.30, pp.12-13, 2018 (Non-Refreed Journal)

Radyo Yayınlarının Ulusal Kalkınma İle İlişkisi

TRT Radyo Vizyon, no.29, pp.19-20, 2018 (Non-Refreed Journal)

Radyo Yayıncılığını Besleyen Bir İletişim Modeli Olarak Yeni Medya

TRT Radyo Vizyon, no.27, pp.18-19, 2017 (Non-Refreed Journal)

Radyo Haberciliğinin Özellikleri

TRT Radyo Vizyon, no.25, pp.18-19, 2017 (Non-Refreed Journal)

Yerel Radyoların Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Sitemdeki Yeri ve Önemi

TRT Radyo Vizyon, no.23, pp.19-21, 2016 (Non-Refreed Journal)

1914 Yılında Yayınlanan Kadın Gazetelerinden ‘Kadınlık’a Göre Kadın

İleti-ş-im, vol.0, no.23, pp.39-65, 2015 (National Refreed University Journal)

Mizahta Yerel Unsurların Kullanımı ve Toplumsal Eleştiri Söyleminin Geliştirilmesi Erzurum da Yayımlanan Fırfırik Dergisi Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.121-161, 2015 (Other Refereed National Journals)

Farklı Yayın Politikalarına Sahip Gazetelerde Kadına Yönelik Şiddetin Sunumu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.18, pp.23-50, 2014 (National Refreed University Journal)

Gazeteciligin Dönüsümü: Yöndesen Ortam ve Yöndesen Gazetecilik

Selçuk İletişim, vol.6, no.2, pp.230-253, 2010 (National Refreed University Journal)

Eleştirel Pedagoji Açısından Gazetecilik Eğitimini Yeniden Düşünmek

İletişim Araştırmaları, vol.1, no.4, pp.121-152, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Digital Security Act 2018 and The Obstacles to Freedom of Speech and Freedom of Media in Bangladesh

18th International Symposium: Communication in the Millennium, Erzurum, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.80-95 Sustainable Development

AN EXAMINATION OF LOCAL NEWSPAPERS ACCORDING TO THE NEWSPAPER'S DESIGN ELEMENTS -AMASYA EXAMPLE

6th International GAP SOCIAL SCIENCES Congress, Şanlıurfa, Turkey, 04 December 2020

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor Ürünleri Markaları İle İlgili Reklamlarda Kadın İmgesinin İnşası

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Sağlık haberlerinin yapısal dönüşümü

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

The Place and Significanceof Health News in Faculties of Communication

15th International Communication in the Millennium, Irvine, United Kingdom, 16 - 19 May 2017

İletişim Fakültelerinde Sağlık Haberciliğinin Yeri ve Önemi

Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.292-306

Use of Online Resources in Postgraduate Theses: Efficiency and Ethical Problems

13th International Symposium Communication in the Millennium, Minnesota, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.279-286

Use of Online Resources in Postgraduate Theses: Efficiency and Ethical Problems

13th International Symposium Communication in the Millennium, Minnesota, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.279-286

Conversion Of Professional Identity In The Context Of New Communicatıon Technologies.

11th International Symposium Communication in the Millennium, Pensilvenya, United States Of America, 20 - 23 May 2013, pp.265-270

Conversion Of Professional Identity In The Context Of New Communicatıon Technologies.

11th International Symposium Communication in the Millennium, Pensilvenya, United States Of America, 20 - 23 May 2013, pp.265-270

Program Reklam Ayrımı İlkesinin İhlalinin Yol Açtığı Sorunlara Çözüm Getirme Yeterliliği Bakımından Maya Okuryazarlığı Projesi

Emotional Intelligence and Communicaton “Understanding Media: From Emotional Literacy to Media Literacy / II. Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu: “ Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına, İzmir, Turkey, 9 - 10 October 2008, pp.415-431

Books & Book Chapters

Matbaa Devrimi ve Gazetelerin Doğuşu

in: İletişim Tarihi ve Sosyolojisi , Fatih Değirmenci, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.75-100, 2019

Yeni Medya, Dijitalleşme ve Göstergebilim

in: Göstergebilim, İrfan Hıdıroğlu, Editor, ATAAÖF Yayınları, Erzurum, pp.1-24, 2019

Haber ve Habercilik

in: Gazeteciliğe Giriş, Hakan Temiztürk, Editor, ATAAÖF YAYINEVİ, Erzurum, pp.159-189, 2019

İletişimin Eleştirel Ekonomi Politiği

in: İletişim Kuramları, İrfan Hıdıroğlu, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.50-75, 2019

Eleştirel İletişim Kuramları: Temel Kavramlar ve Tarihsel Bir Çerçeve

in: İletişim Kuramları, İrfan Hıdıroğlu, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.100-125, 2019

Neo-liberal Dönüşüm ve Medya

in: İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, Fatih Değirmenci, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.1-25, 2019

Basında Mülkiyet Yapısı ve Tekelleşme

in: Gazeteciliğe Giriş, Hakan Temiztürk, Editor, ATAAÖF YAYINLARI, Erzurum, pp.109-134, 2019

Gazeteciliğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

in: Gazeteciliğe Giriş, Hakan Temiztürk, Editor, ATAAÖF YAYINLARI, Erzurum, pp.1-25, 2019

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Önündeki Engeller

in: Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Öneriler Çalıştayı Erzurum Örneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,Erzurum Valiliği,Erzurum Büyükşehir Belediyei,Atatürk Üniversitesi, Editor, Zafer Yayınları, Erzurum, pp.85-105, 2018

İletişim/gazetecilik Eğitiminde İnsan Hakları

in: Yamuk Hakikat, Ayşe Nevin YIZDIZ TAHİNCİOĞLU, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.108-148, 2016

Uluslararası İletişim ve Haber Ajansları

in: İletişime Giriş, Eyüp Akbulut, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.125-150, 2016

Sponsorluk Etkinliğinin Değerlendirilmesi

in: Sponsorluk, Raci Taşçıoğlu, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.75-100, 2016

Sponsorluk Planlaması ve Hedef Kitle

in: Sponsorluk, Raci Taşcıoğlu, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.45-60, 2016

İletişimsel Eylem Kuramı ve Kültürlerarasılık

in: KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM, Selda BULUT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.159-179, 2016

İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanlarıve Aşamaları

in: İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle, Besim Yıldırım, Editor, LİTERA-TURK, Konya, pp.105-154, 2015

Saglık Endüstirisinin Yeniden Üretimi: Saglık Gazeteciligi (Temel Egilimler Yapısal Sorunlar)

in: Sövalyelik Meslegi Gazeteciligin Uzmanlık Alanları, Şebnem ÇAĞLAR, Editor, Literatür Yayıncılık, Konya, pp.379-441, 2013

İletişimsel Eylem Kuramı ve Kültürlerarasılık

in: Kültürlerarası İletişim, Selda Bulut, Editor, ATAAOF YAYINEVİ, Erzurum, pp.150-175, 2013

Dünyada ve Türkiye'de Gazetecilik Egitimi: Kısa Bir Kurumsallasma Tarihi

in: Haberin Doğası: Gazetecilikte İdealler ve Sorunlar, Özer, Ö, Editor, Literatür Yayıncılık, Konya, pp.413-465, 2012