Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Proton Pompası İnhibitörlerinin Olası İlaç Etkileşimleri ve Mikrobiyota Üzerine Etkileri

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.197-207, 2020 (Other Refereed National Journals)

İnflamazomların Karaciğer Toksisitesindeki Rolü

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.39, no.2, pp.90-97, 2019 (National Refreed University Journal) identifier