Education Information

Education Information

  • 2017 - 2023 Doctorate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

  • 2011 - 2014 Postgraduate

    Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

  • 2007 - 2011 Undergraduate

    Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey