Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Researching the effect of radial nerve injury in humerus shaft fractures

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, pp.114-117, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE SAĞLIKLI GELİŞİM BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.76-105, 2017 (Other Refereed National Journals)

PROGRAM GELİŞTİRME VE ÇOCUK GELİŞİMİ AÇISINDAN YETİŞKİN EĞİTİMİ

TURAN - SAM TURAN Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, pp.31-40, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAYISAL VE SÖZEL ORTAÖĞRETİM 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK TARİH ALGI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Türkiye – Kars İli Örneği)”

ICES-UEBK 2018 27th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES – Education in the Changing World – 27. ULUSLAR ARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ - Değişen Dünyada Eğitim – ANTALYA., 18 - 22 April 2018

SIMULTANEOUS BILATERAL PATELLA FRACTURE CASE REPORT

20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESSAuthor, 10 - 14 April 2018

Simultane lpsilateral Subkapital Humerus Fraktürü Dirsek Çıkığı Radius Distal Fraktürü

3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016