Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

 • 1981 - 1983 Associate Degree

  Ataturk University, Meslek Yüksek Okulu, Motor, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tenthredinidae (Symphyta; Hymenoptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma

 • 1996 Postgraduate

  Erzurum’da Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’ni Ziyaret Eden Arı (Hymenoptera, Apoidea) Türlerinin Tespiti ve Meyve Bağlamaya Etkileri.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English