Education Information

Education Information

  • 1996 - 2002 Doctorate

    Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

  • 1993 - 1996 Postgraduate

    Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

  • 1987 - 1992 Undergraduate

    Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

  • 1981 - 1983 Associate Degree

    Ataturk University, Meslek Yüksek Okulu, Motor, Turkey

Dissertations

  • 2002 Doctorate

    Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tenthredinidae (Symphyta; Hymenoptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar.

    Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma

  • 1996 Postgraduate

    Erzurum’da Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’ni Ziyaret Eden Arı (Hymenoptera, Apoidea) Türlerinin Tespiti ve Meyve Bağlamaya Etkileri.

    Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English