Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

 • 2022 - Continues Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2014 - 2016 Undergraduate

  Cag University, Faculty Of Law, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Çalışanların Bireysel İş Hukuku Farkındalığının Örgütsel Adalet ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Aracılık Rolü: Hizmet Sektöründe Bir Alan Araştırması Sustainable Development

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2022Arabuluculuk Temel Eğitimi

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2021Antrenörlük Temel Eğitimi

  Vocational Training , Gençlik ve Spor Bakanlığı

 • 2014Güzel Konuşma ve Diksiyon

  Personal Evolution , Seta Akademi

 • 2014Beden Dili ve Liderlik

  Personal Evolution , Seta Akademi