Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Hukuku, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

 • 2011 Postgraduate

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü Sustainable Development

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate German