Publications & Works

Articles Published in Other Journals

5237 Sayılı TCK’ya Göre Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Koşullarında Hata

Terazi, vol.14, pp.60-69, 2019 (Other Refereed National Journals)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Suçun Maddi ve Nitelikli Unsurlarında Hata (TCK m.30/1,2)

Ceza Hukuku Dergisi, vol.13, pp.117-145, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m.118)

Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, pp.649-670, 2018 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Yargı Yetkisini Türkiye ile İlişkili Bir Durumda Kullanabilmesi

Ceza Hukuku Dergisi, vol.13, pp.89-115, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme (TCK m.41)

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.5, pp.507-552, 2017 (Other Refereed National Journals)

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Müdafinin İletişiminin Denetlenmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.1667-1692, 2013 (Other Refereed National Journals)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na Göre Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi Veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu (TCK m.277)

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.71, pp.1119-1145, 2013 (Other Refereed National Journals)

İçeriden Öğrenilen Bilgi ve İçeriden Öğrenen Kavramlarının Ceza Hukuku Bakımından İncelenmesi

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.126-145, 2012 (Other Refereed National Journals)

AİHS Hükümleri ve AİHM Kararlarının Devletlerin Egemenlikleri Üzerindeki Etkisi

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.259-287, 2012 (Other Refereed National Journals)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü ve Etkili Başvuru Hakkı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.35-53, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk, İngiliz ve Kanada Terör Kanunları Üzerine Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1-12 Sustainable Development

Şirket Yönetimine Kayyım Tayini

UMTEB 4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018

Ceza Hukukunda Sapma

5.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Türk Hukukunda Denetimli Serbestlik

Uluslararası Denetimli Serbestlik Bağlamında Suç Sosyolojisi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 17 February 2018, pp.52-65

Books & Book Chapters

Terör Kavramı ve Terör Eylemlerine Müdahale

in: Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2019

Hukuk Kurallarının Uygulanmasının Sınırları

in: Hukukun Temel Kavramları, Hüsnü Sefa Eryıldız, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2018

3 - 9. Bölümler Arası

in: Ceza Hukuku Bilgisi, Prof.Dr.İzzet Özgenç, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2015