Education Information

Dissertations

  • 2014 Doctorate

    Habibi-Vuslatnâme (Giriş, İnceleme, Metin, Sözlük) Habibi-Vuslatnâme (Introduction, Research, Text, Index)

    Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English