Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Erzurum Ağzı Söz Varlığında Eski Türkçenin İzleri

TURKISH STUDIES, vol.7, no.4, pp.629-646, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Ağzı Söz Varlığında Eski Türkçenin İzleri

TURKISH STUDIES, vol.7, no.4, pp.629-646, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler

DEDE KORKUT ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.5-18, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler

DEDE KORKUT ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.5-18, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Marifetname’deki Şiirlerde Geçen Birleşik Fiiller

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 November 2011, pp.425-433

Marifetname’deki Şiirlerde Geçen Birleşik Fiiller

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 November 2011, pp.425-433