Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2022 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Turkey

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Trakya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Trakya University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Turkey