Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Fen Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  İNSAN KARBONİK ANHİDRAZ II(hCA II) ENZİMİNİN KLONLANMASI, E.coli'de EKSPRESYONU, KARAKTERİZASYONU, YÖNLENDİRİLMİŞ MUTAGENEZ İLE MUTANT hCA II GENLERİNİN İNHİBİTÖRLERE KARŞI İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya

 • 2011 Postgraduate

  İNSAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ I VE II İZOENZİMLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI İÇİN YENİ BİR AFİNİTE JELİNİN HAZIRLANMASI VE BAZI FENOLİK ASİTLERİN BU İZOENZİMLER ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018MetaCore/MetaDrug's Binary QSAR Models

  Education Management and Planning , Bahçeşehir University School of Medicine

 • 2018Protein-ligand and Molecular Dynamics (MD) Simulations

  Education Management and Planning , Bahçeşehir University School of Medicine

 • 2018Protein-Protein Docking by HADDOCK Hands-on Workshop

  Education Management and Planning , Bahçeşehir University School of Medicine