Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi , Turkey

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Turkey

 • 1991 - 1997 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2018 Expertise In Medicine

  Travmatik hastalarda sürrenal gland değişikliklerinin kontrastlı batın BT ile değerlendirilmesi Evaluation with contrasted abdominal CT of the adrenal gland changes in traumatic patients

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

 • 2014 Expertise In Medicine

  Akciğer kanserli hastalarda kemoradyoterapiye erken cevabın değerlendirilmesinde difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme Detection of early response to chemoradiotherapy by diffusion weighted magnetic resonance i·maging in advanced lung cancer

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

 • 2012 Expertise In Medicine

  Plevral patolojisi olan hastalarda difüzyon manyetik rezonans incelemenin benign malign ayrımında yeri ve önemi The role and importance of diffusion weighted magnetic resonance imaging in benign-malign differentiation of pleural pathologies.

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

 • 2012 Expertise In Medicine

  Mediastinal kitlelerde sine MRG ile invazyon derecesinin değerlendirilmesi Evaluation of invasion degree at mediastinal masses with cine MRI

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

 • 2010 Expertise In Medicine

  Akciğer nodüllerinin ve kitle lezyonlarının değerlendirilmesinde dinamik manyetik rezonans görüntülemenin yeri The role of dynamic magnetic resonance imaging in the evaluation of pulmonary nodules and masses

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

 • 2009 Expertise In Medicine

  Özofagus kanserinde EKG tetiklemeli manyetik rezonans görüntülemenin tanıdaki yeri The importance of ECG triggered magnetic resonance imaging in the diagnosis of esophageal cancer

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

 • 2006 Expertise In Medicine

  Akut üriner taş hastalığı düşünülen olgularda 16 dedektörlü bilgisayarlı tomografinin tanıdaki yeri

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021İyi klinik uygulamalar

  Health&Medicine , Transcelerate Biopharma