Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam'da Kadın

Güçlü Kadınlar Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 March 2022

"Ne Suç İşledi Ki Öldürüldü?"

Peygamberimiz ve Çocuk, Turkey, 06 November 2020, pp.519-540 Sustainable Development

GENETİK BİLİMİNİN YÜKSELİŞİ VE EVRİM HİPOTEZİNİN ÇÖKÜŞÜ

II. International Creation Congress on the Ligth of Sciences, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, vol.1, pp.29-34

Üçüncü Bin Yılı Yaşarken, Modern İnsan? Model İnsan?

Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.278-287

CEMÂL-İ HALVETÎ İLE GAZZÂLÎ’NİN NUR AYETİ’NE YAPTIKLARI YORUMLARHAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI AMASYA ALİMLERİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.1, pp.625-635

Kurana Göre İnsan Çevre İlişkisi

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, ALANYA, Turkey, 4 - 06 November 2016

Books & Book Chapters

Kur'an-ı Kerim'in İrşad Üslubu

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2022

Kur'an'da İrşad üslubu

in: Peygamberimiz Cami ve İrşad, Doç. Dr. Fatih Kurt, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.25-38, 2022

Allah'ın Azabı

in: Hayat Rehberi Kur'an (1. cilt), İsmail Çalışkan, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.171-191, 2021

Haram Yiyecekler ve İçecekler

in: Hayat Rehberi Kur'an (5. cilt), İsmail Çalışkan, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.321-334, 2021

SIBTÜ’L-HAYYÂT

in: Tarihte Müslümanlar 3, , Editor, OTTO, pp.458-460, 2020

MÜNTECEBÜDDÎN EL-HEMEDÂNÎ

in: Tarihte Müslümanlar 4, , Editor, OTTO, pp.73-75, 2020

MUHAMMED ŞU‘LE

in: Tarihte Müslümanlar 4, , Editor, OTTO, pp.85-86, 2020

İSKENDERÂNÎ, İSA B. ABDÜLAZİZ

in: Tarihte Müslümanlar 4, , Editor, OTTO, pp.71-73, 2020

İBNU’L-FAHHÂM

in: Tarihte Müslümanlar 3, , Editor, OTTO, pp.454-456, 2020

Kısa Sureler ve Bu Surelerin Tefsiri (Fil-Nâs Arası)

in: Tefsir Ders Kitabı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.1-24, 2018

Kur’an-ı Kerim’in İrşad Üslubu

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013