Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Role of Women in Rural Tourism, The Sample of Gaziler Village (Bardız), Erzurum, Turkey.

Journal Of Food Agriculture & Environment, vol.2, no.10, pp.1314-1319, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Kentsel Kimlik Bileşenleri ve Kış Turizmi İlişkisi: Erzurum KentiÖrneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1799-1810, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Peyzaj Tasarım Sürecinde İyileştirme Bahçeleri.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.337-350, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süs Bitkilerinin Gelişim Parametreleri Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Etkisi.

Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.34, pp.9-20, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between the Adorability of Urban Landscapes and Their Users Demographic Variables: The Case of Edremit, Van/Turkey

Journal of International Environmental Application and Science, vol.15, no.1, pp.19-25, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Relationship Between the Adorability of Urban Landscapes and Their Users Demographic Variables: The Case of Edremit, Van/Turkey

Journal of International Environmental Application and Science, vol.15, no.1, pp.19-25, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Kent Akademisi, vol.12, no.4, pp.714-728, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kent Parklarında Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve Fonksiyonel Açıdan Yeterlilikleri Erzurum Kenti Örneği

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.1144-1155, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kent Donatı Elemanlarında Özgün Tasarımların Peyzaj Ergonomisi Yaklaşımıyla İrdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.90-109, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi; Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.66-75, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.123-140, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Erzurum İli İspir İlçesinde Ekoturizme Yönelik Bir Talep Araştırması ve Bölge Halkının Bu Konudaki Duyarlılığı

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.125-133, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Oltu ve Olur İlçelerinde Peyzaj Değeri Taşıyan Bazı Yerörtücü Bitkilerin Flora Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.95-105, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturuizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-12, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Erzurum İli Oltu ve Olur İlçelerinde En Uygun Ekoturizm Etkinliğinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.175-189, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.1, no.1, pp.55-61, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Aladağlar’da (Kayseri-Yahyalı) Yetişen Doğal Bitkilerin Flora Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.1, no.1, pp.8-15, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Müstakil ev Bahçelerinde Süs Bitkilerinin Kullanımında Kadının Rolü: Erzurum Örneği

İnönü Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, vol.2, pp.939-946, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kadın Yaklaşımı ile Peyzaj ve Tasarım Kavramları

İnönü Üniversitesi, Sanat Tasarım Dergisi, vol.2, no.2, pp.1049-1055, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Gaziler Köyü (Erzurum-Şenkaya) Örneğinde Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizm Olabilirliği ve Kadınların Rolü

İnönü Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, vol.1, no.2, pp.1038-1048, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2, pp.7-11, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Erzurum Koşullarında Dikim Zamanlarının Bazı Glayöl Çeşitlerinin Çiçeklenme Verim ve Kalitelerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.37, pp.235-241, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Bazı Süs Bitkilerinin Toksikolojik Özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, no.1, pp.82-95, 2006 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research to Determine the Thermal Comfort Ranges ofErzurum City

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.82 Creative Commons License

Determination of Resilience Levels of Cities in The East ofTurkey According to Climate Chance Scenarios

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.84 Creative Commons License Sustainable Development

Investigating Thermal Comfort of Different Plant and DesignStreet Scenarios

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.81 Creative Commons License

Determination of Outdoor Thermal Comfort in Rural, Urbanand Mass Green Areas in Summer Season with the RaymanModel

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, 26 - 27 October 2020, pp.80 Creative Commons License

Determining the Spatial Effects of Climate Change in UrbanAreas

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.83 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of The Tourism Potential of Kars (Turkey) Provincewith Swot Analysis

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.168 Creative Commons License

Analysis of Outdoor Thermal Comfort Conditions Street Scenarious UsingENVI-Met Model

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.89 Creative Commons License

Teaching the Effects of Climatic Elements on Landscape Planning andDesign Projects to Landscape Architecture Students

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.94 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of Adaptation and Mitigation Works in Urban Areas to ClimateChange Considering Spatial Planning and Design Principles

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.63 Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of Outdoor Thermal Comfort and Air Pollution the Influence ofUrban Morphology in Cold Region Cities Erzurum

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.30 Creative Commons License

Checking Thermal Confort Ranges in a Winter City, Erzurum, Turkeythrough Questionnaire Survey in Winter Time

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.67 Creative Commons License

Evaluation of the Resilience Level of the East Anatolian Cities in UrbanEnvironment Considering Climate Change Scenarios on Turkey

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.33 Creative Commons License Sustainable Development

Effects of Plant Growth Promotıng Bacterıa on The Growth Parameters of Ornamental Plants.

I. Internatıonal Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.66-67

The Effects of Different Mulches for Gladiolus Growth on Greenhouse Conditions

I.International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.117-121 Creative Commons License

HEALING GARDENS IN LANDSCAPE DESIGN PROCESS

I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.144-145 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YERİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, pp.281-282 Creative Commons License

Ecologıcal Approach A Method In Tourısm Plannıng: Analytıcal Hıerarchy Process

Al -Farabi IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 05 May 2019, pp.487-495

ERZURUM İLİNDE GELENEKSEL YAPININ TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIZKAYA KÖYÜ ÖRNEĞİ

XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 Yılı Toplantısı Van YYÜ/Türkiye, Turkey, 3 May - 05 April 2018, pp.92 Creative Commons License

Tarihi Süreçte Peyzaj Mimarlığı Mesleği ve Sanatı

Al -Farabi IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.470-486 Creative Commons License

ERZURUM İLİNDE GELENEKSEL YAPININ TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ; YILDIZKAYA KÖYÜ ÖRNEĞİ

XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, Van, Turkey, 3 - 05 May 2019, pp.92 Creative Commons License

ECOLOGICAL APPROACH A METHOD IN TOURISM PLANNING: ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

AL -FARABİ IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.487-495 Creative Commons License

TURİZM PLANLAMASINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLI BİR YÖNTEM: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ

AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.487-495

ECOLOGICAL APPROACH A METHOD IN TOURISM PLANNING: ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

AL -FARABİ IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.487-495 Creative Commons License

Memory of Members Through Urban Spaces: Erzurum Example

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, pp.869-881 Creative Commons License

A Research on The Determination of Tourism Potential of Erzurum City

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, pp.38

Memory of Members Through Urban Spaces: Erzurum Example 1

2. Uluslar Arası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.870-882

The Importance of Ecological Approached Planning in Land Consolidation Projects

II. International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.31 Creative Commons License

EVALUATION OF SOME URBAN EQUIPMENTELEMENTSUSED INURBAN SPACES IN ERZURUM CITY IN TERMSOF THEIR ERGONOMICS AND ANTHROPOMETRICS

I. International Architecture Symposium, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.1234-1244

SECRET GARDENS IN ANATOLIAN SELJUK ARCHITECTURE: DOUBLE MINARET MADRASAH AS AN EXAMPLE

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.2, pp.251-252

THE USE OF SOME FINAL PRODUCTS OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (WWTP) IN LANDSCAPE AREAS IN ERZURUM

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.310-318 Creative Commons License Sustainable Development

Kent Parklarında Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve Fonksiyonel Açıdan Yeterlilikleri Erzurum Kenti Örneği

ISUEP 2018, Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.4, pp.619-626

Çocuk Oyun Alanları Tasarımında Farklı Ülkelerden Örnekler İle Yeni Yaklaşımların Belirlenmesi

International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/ Transformation/ Authenticity Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3

Geographic Information System (GIS)-Assisted Identification of Ecotourism and Recreation Attractions in Oltu and Olur (Erzurum) Districts in Turkey

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.288-289 Creative Commons License Sustainable Development

Plastık Objelerın Ergonomık Açıdan Değerlendırılmesı, Atatürk Ünıversıtesı Kampüs Yerleşkesı Örneğı

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.437-436

Plastik Objelerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi , Atatürk Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi Örneği

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.437-436 Creative Commons License

Evaluation of Plastic Objects From Ergonomic Aspect, Atatürk University Campus Campus Case Study

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.2, pp.436-437

Anadolu Selçuklu Mı·marı·sı·nde Avlu Bahçelerı·: Çı·fte Mı·narelı· Medrese Örneğı·

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.252-251 Creative Commons License

THE USE OF SOME FINAL PRODUCTS OF WASTE WATER TREA TMENT PLANT (WWTP) IN LANDSCAPE AREAS IN ERZURUM

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.310-317

CAVE TOURISM AS AN ECOTOURISM ACTIVITY THE SAMPLE OF ERZURUM ELMALI CAVE

International West Asia Congress of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017, pp.95-96 Sustainable Development

Green Roof Used in Landscape Design Studies Evaluation of Sustainable Construction Systems

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017, 12 - 15 September 2017, pp.722

Determination of Potential of Ecotourism in Olur District for SWOT Analysis Method

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017, 12 - 15 September 2017, pp.548 Sustainable Development

Ekoturizmin Korunan Alanlar Üzerine Etkileri

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.382-394

Aladağlar’da (Kayseri-Yahyalı) Yetişen Doğal Bitkilerin Flora Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

I. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.92-101

Ekoköylerin Ekoturizme Katkıları.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.1011-1019

Ekoköylerin Ekoturizme Katkıları

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.1011-1019 Creative Commons License

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.372-381 Sustainable Development

Ekoturizmin Korunan Alanlar Üzerine Etkileri.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.382-394 Creative Commons License

Evaluation of Trekking (Nature Walking) One Branch of Ecotourism The Scope of Tourism in Turkey Using GIS.

3rd Internotional Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment, Samsun, Turkey, 14 - 18 June 2010, pp.73-80 Creative Commons License Sustainable Development

Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Bazı Süs Bitkilerinin Toksikolojik Özellikleri

1. Uluslararası Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.109 Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye’de Kesme Çiçek Sektörünün Üretim ve Ticaretindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

GAP IV. Uluslararası Katılımlı Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 April 2006, pp.1577-1585

Kırsal Kalkınmada Köy Peyzajı Çiğdemli Örnek Köy Projesi

Peyzaj Mimarlığı II. Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2004, pp.300-308

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Kıyı Turizmi ve Rekreasyon

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, Alp Ş, Şatır O, Baylan E, Bostan P, Başdoğan G, Oktay, H.E., Editor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, pp.28-38, 2019 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN STAJ YERİ VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ANALİZ

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi, UZUN, Osman, KÖYLÜ, Pınar, ÖZDEDE BAZI, Sinem, GÜLTEKİN, Pınar, MÜDERRİSOĞLU, Haldun, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.373-384, 2019

Sürdürülebilir Kıyı Turizmi ve Rekreasyon

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, ALP, Şevket, ŞATIR, Onur, BAYLAN, Emel, AŞUR, Feran, BOSTAN, Pınar, BAŞDOĞAN, Gülçinay, OKTAY, Hilmi Ekin, Editor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.28-38, 2019

TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YERİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi, UZUN, Osman, KÖYLÜ, Pınar, ÖZDEDE BAZI, Sinem, GÜLTEKİN, Pınar, MÜDERRİSOĞLU, Haldun, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düce, pp.362-372, 2019

Species Diversity of Ornamental Plants Growing in High – Altitude Wetlands in Turkey

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.103-130, 2018

PLANT PROTECTION Species Diversity of Ornamental Plants Growing in High Altitude Wetlands in Turkey

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES 2018, Nurhan KESKİN, Editor, Štamparija ”IVPE” Cetinje, Cetinje, pp.103-130, 2018

Secret Gardens in Anatolian Seljuk Architecture: Double Minaret Madrasah As An Example

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.331-340, 2018

Environmental Pollution Preventing Ecological Approach to Herbal Improvement Methods and the Role of Ornamental Plants

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.85-102, 2018

EKOTURİZMDE MARKLAŞMANIN ÖNEMİ: ZİMBABVE ÖRNEĞİ

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA , Dr. Öğ. Üyesi Şirin Aslan DÖNMEZ, Dr. Öğ. Üyesi Namıq ABBASOV, Editor, GECE AKADEMİ, New-York, pp.177-188, 2018 Creative Commons License

EKOMÜZELERİN SÜRDÜRLEBİLİR KÜLTÜREL PEYZAJA VE TURİZME ETKİLERİ

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENiLiKÇi YAKLAŞIMLA, , Editor, GECE AKADEMİ, pp.163-176, 2018 Creative Commons License