Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teknolojik Gelişim İle Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması

Birinci İktisat ve Toplum Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2023

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ: SEÇİLMİŞ 7 ORTA ASYA ÜLKESİ VE TÜRKİYEÜZERİNE BİR UYGULAMA

AL-FARABI 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 August 2022, pp.68-81

GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE TİCARİ AÇIKLIK EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

Eighth International Conference on Economics of Turkish Economic Association (IceTEA2022), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2022 Sustainable Development

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 02 May 2019, pp.1051-1056

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 02 May 2019, pp.1047-1050 Sustainable Development

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’xxNİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1047-1050 Creative Commons License Sustainable Development

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056 Creative Commons License

Ekonomik Özgürlük ve Eşitsizliğin Beşeri Sermaye Üzerine Etkisi:Panel Veri Analizi

Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar (International Higher Education Congress:New Trends and Issues), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.2, pp.1380-1386

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

DPT 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004, pp.237-255

Books & Book Chapters

Erzurum’da Sosyal Gelişmenin Seyri ve Erzurum’un Ekonomik Yapısı

in: 81 İlde Kültür ve Şehir Erzurum, Metin Eriş, Editor, Acar Basım ve Cilt San.Tic.A.Ş., İstanbul, 2012

Erzurum’un Sosyo-Ekonomik Yapısı

in: Bir Şehir Var Yaylada ERZURUM, , Editor, Erzurum İl Özel İdaresi Yayınları:2, Erzurum, 2011

Erzurum’un Sosyo – Ekonomik Yapısı

in: Bir Şehir Var Yaylada Erzurum, Ednan Yazıcı.Hümeyra Bozoğlu, Editor, Seçil Ofset, İstanbul, pp.309-344, 2011

Metrics

Publication

43

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

8

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals