Education Information

Education Information

 • 2012 - 2013 Post Doctorate

  Ohio State University, Columbus, United States Of America

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri, Toprak, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri, Toprak, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  POLİMER (PVA&PAM) VE HÜMİK ASİT (HA) UYGULAMALARININ DONMA-ÇÖZÜLME SÜREÇLERİNE MARUZ KALAN TOPRAKLARIN STABİLİTE ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

 • 2003 Postgraduate

  POLİVİNİLALKOLÜN (PVA) TOPRAK SIKIŞMA PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English