Education Information

Education Information

  • 2004 - 2010 Post Graduate

    Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 2016 Expertise In Medicine

    Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Sağ Kalp Fonksiyonları ve Pulmoner Arter Distansibilitenin Kardiyak MRG ile Değerlendirilmesi

    Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji