Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Gebze Technical University, Faculty Of Basıc Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Gebze Technical University, Instıtute Of Scıence, Kimya, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Floreniliden köprülü siklofosfazen bileşikleri ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

  Gebze Technical University, Faculty Of Basıc Scıences , Department Of Chemıstry

 • 2010 Postgraduate

  Yeni tip spermin türevi aminosiklofosfazatrien bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu

  Gebze Technical University, Instıtute Of Scıence, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English