Education Information

Education Information

  • 2017 - 2023 Doctorate

    Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

  • 20212. DOĞU ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI VE TRANSPLANTASYONDA GÜNCELLEME SEMPOZYUMU

    Other , Atatürk University Clinical Research Development and Design Application and Research Center

  • 2021Kadına yönelik şiddetle mücadele sempozyumu

    Personal Evolution , Atatürk Üniversitesi