Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2015 - Continues Research Assistant

    Ataturk University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Courses

  • Undergraduate Moleküler biyokimya laboratuvarı

  • Undergraduate Yaşam bilimleri laboratuvarı II

  • Undergraduate Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler laboratuvarı II

  • Undergraduate Yaşam bilimleri laboratuvarı I

  • Undergraduate Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler laboratuvarı I

  • Undergraduate Biyoteknoloji laboratuvarı