Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  TRA1 Bölgesinde Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı