Supported Projects

Supported Projects

Student Project

 • 2022 - 2023 Üniversite Gençliğinin Sıfır Atık Projesine Bakışının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Sosyal Medyada Dezenformasyon Algısının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Üniversite Gençliğinin Kentlilik Bilincinin Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 İnternet Reklâmlarının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Kamu Çalışanlarının Dijital Dönüşüm Farkındalığının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Ekolojik Ayakizi Farkındalığının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Üniversite Gençliğinin Ülkemizdeki Teknolojik Gelişmelerden Farkındalığının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 İşgörenlerin İş Motivasyonun Desteği Görme Eğilimlerinin Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Üniversite Gençliğinin Siber Zorbalık Algısının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

 • 2022 - 2023 Dijital Oyun Oynama Bağımlılığının Araştırılması

  R & D Project , Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey