Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Ens., Fizik Mühendisliği, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği, Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Ataturk University, Mühendislik Fak., Fizik Müh. Böl., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Bazı Ligandların ve Metal komplekslerin Kristal yapılarının ve moleküler konformasyonlarının X-ışınları kırınımı ve kimyasal hesaplama yöntemleri ile incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. , Fizik Mühendisliği

 • 1996 Postgraduate

  Ekran Baskı yöntemi ile hazırlanan BiPbSrCaCuO üstüniletken kalın filimlerin Galvanomagnetik özellikleri

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English