Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OREM’in Öz Bakım Eksikliği Kuramına Göre Tip I Diyabeti Olan Adölesanın Hemşirelik Bakımı

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-4, 2022 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ALGILANAN DOĞUM KORKUSUNUN PRENATAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.29, no.3, pp.180-185, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

DOĞUM SONU DÖNEMDE ANNELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEKİLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.87-94, 2019 (Other Refereed National Journals)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.196-204, 2019 (Other Refereed National Journals)

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.171-177, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireylerin Covid-19 Korkusunun Siberkondria Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 November 2021 Sustainable Development

PANDEMİ DÖNEMİNDE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI

2.uluslararası 3. ulusal halk sağlığı hemşireliği kongresi, Ankara, Turkey, 07 January 2021

A NEW COURSE IN NURSING EDUCATION: DRAMA

The Third International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 08 December 2020

Algılanan Doğum Korkusunun Prenatal Bağlanmaya Etkisi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu, 14 - 16 November 2019

Annelerin Sünnet Hakkındaki Bilgi Durumlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi 22 – 24 Eylül 2017 Swissotell Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

3.ULUSLARASI 4.ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

Gebeliğin Planlanma Durumu ile Kullanılan Kontraseptif Yöntem Arasındaki İlişki

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

3. uluslararası ve 7. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, 26 - 29 April 2016

SAĞLIKTA BİLİŞİM YENİ UFUKLAR

15.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 September 2015

Books & Book Chapters

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 PANDEMİSİ İLE SINAVI

in: COVID-19 ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI-4, Şeyho cem yücetaş, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.339-347, 2022 Sustainable Development