Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  MÜSTAKİL GRAFEN/POLİ(METİLEN MAVİSİ)/GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL ELEKTROTUN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE AMPEROMETRİK NADH SENSÖR UYGULAMASI

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Analitik Kimya

 • 2011 Postgraduate

  Poli(tiyonin) ince filmlerinin elektrokimyasal sentezi ve film oluşumuna etki eden faktörlerin incelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstititüsü, Analitik Kimya

Foreign Languages

 • C1 Advanced English