Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Assistant Professor

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2018 - 2022 Research Assistant

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Courses

 • Undergraduate Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar

 • Postgraduate Sinema ve Uluslararası İlişkiler

 • Postgraduate Ortadoğu'da Milliyetçilik

 • Undergraduate Milliyetçilik Kuramları

 • Undergraduate Ortadoğu Tarihi