Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Manyezitin Kalsinasyon Kinetiği ve Sitrik Asit Çözeltilerindeki Çözünürlüğü

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

 • 1997 Postgraduate

  Küçük Taneli fosfat kayası desülfürizasyonu

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği